Blog: Ako hádžeme záchranné koleso - pravda o (ne)jednom projekte

„Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov“, o ktorom sme na našich stránkach už viac krát informovali, sme realizovali v období od novembra 2021 do októbra 2022 a bolo do neho zapojených 65 osôb. Hoci 12 mesiacov na zmenu v tak náročnom prostredí ako je rómska komunita, je málo, každý z našich projektov predstavuje ďalší krôčik k zmene rómskeho života, ktorý je ťažký už len preto, že je rómsky. Odsudzovanie, predsudky či diskriminácia je obrovskou bariérou aj pre „zdatnejších“ Rómov, ktorí sa od ostatnej populácie líšia len farbou pleti. O čo ťažšie to majú Rómovia, ktorí vyrástli v chatrči, v osade, v gete? Spôsob života a správania zdedili po svojich rodičoch, ktorí tiež v živote nepoznali svet mimo osady. Cieľom našej činnosti je zmazávať rozdiely, pomáhať dosiahnuť lepšiu životnú úroveň a to najmä prostredníctvom získavania takých zručností, ktoré vedú k samostatnosti, nezávislosti. Pre uspokojivú životnú úroveň je nevyhnutný dostatočný príjem. Ten je možné zabezpečiť si prostredníctvom zamestnania (ak teda nezdedíme veľký majetok, čo Rómom určite nehrozí). O všeobecných prekážkach zamestnať sa snáď nemusím hovoriť – vysoká nezamestnanosť, kríza,.. Rómovia však narážajú aj na ďalšie prekážky, ktorými sú najmä nedostatok zručností, nízke vzdelanie, zadlženosť, dlhodobá nezamestnanosť a najmä diskriminácia. Tieto problémy nevyriešime mávnutím čarovného prútika, hoci by sme si to všetci želali. Sme realisti a snažíme sa pomôcť tam, kde sa pomôcť dá. Pozeráme sa na situáciu komplexne. Nedávno som sa zúčastnila jednej konferencie, kde odznel názor, že Rómovia žijú v akomsi začarovanom kruhu – keď nemajú vhodné bývanie (chatrče, domčeky bez vody a elektriny, kde žije aj niekoľko generácií), nie sú schopní vzdelávať sa, keď nemajú vzdelanie, nie sú schopní zamestnať sa, keď nemajú zamestnanie, nemajú dostatok peňazí na obstaranie vhodného bývania.. a sme na začiatku kruhu. Nie, oni si to nevybrali a sami sa nedokážu z tohto kruhu vymaniť. Preto sa snažíme do tohto kruhu hodiť záchranné koleso tam, kde je to možné a kde sa ho „začarovaní“ chcú chytiť. Zázraky nečakáme. No každý, hoci aj malý krok, je stupienkom na pomyselnom rebríku spoločnosti. V našom projekt sme „hádzali záchranné koleso“ tým, ktorí boli ochotní pustiť nás do svojho súkromia, dovolili nám chvíľu žiť v ich rodinách a spoznať ich problémy, sami chcú zlepšiť svoju situáciu a „uchmatnúť si“ čo najviac z toho, čo sme im ponúkli. 

(Projekt  je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.)

 Deň po tom alebo čo sme dosiahli v projekte „Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov“

16.11.2022: Našťastie tento deň po tom (po skončení tohto projektu) dopadol oveľa lepšie ako vo filme s Dennisom Quiadom  a vlastne aj celý jeho priebeh. Pripravte si šálku teplého čaju alebo kávy a poďte si prečítať ako prebiehal rozvoj rodičovských zručností, ktorému sme sa tento rok v rámci projektu venovali.

V rámci tejto aktivity sa náš tím pracovníkov venoval viacerých rodinám zo znevýhodneného prostredia. Spočiatku nám chvíľu trvalo, kým sme sa s rodinami zblížili a zosúladili natoľko, aby všetko prebiehalo tak, ako sme si vysnívali a aby bola spokojnosť na obidvoch stranách.

Hlavné oblasti, ktorým sme sa v rámci rozvoja pracovných zručností venovali boli: vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, starostlivosť o domácnosť, hygienické návyky a na záver to najlepšie - varenie a pečenie. Viacerým maminám sme pomáhali nastaviť si systém v rámci starostlivosti o domácnosť a rozdeliť svoj čas efektívne. Zostavovali sme harmonogramy domácich prác, učili kúzelné triky čistenia so sódou bikarbónou a citrónom, učili sme ako správne triediť odpad a pod. V oblasti vzdelávania sme rodičov viedli k tomu, aby dohliadali a zabezpečili pravidelnú školskú dochádzku ich detí, zaujímali sa o priebeh vyučovania, pomáhali s domácimi úlohami, učili sme rodičov ako vhodne rozvíjať schopností detí – formou hier, básničiek, riekaniek. S rodičmi sme viedli rozhovory o dôležitosti vzdelania v budúcnosti ich detí. Ďalšou kategóriou bola zdravotná starostlivosť. V rámci nej sme rodičov upozorňovali na pravidelné preventívne prehliadky, očkovania a návštevy lekára v prípade choroby, rozprávali sme sa o starostlivosti o deti v prípade bežných chorôb ako je chrípka či ovčie kiahne. Kategória hygienické návyky, tá sa už niektorým detičkám páčila menej. Navádzali sme ich k pravidelnému umývaniu zúbkov (zahrali sme sa aj na zúbkovú vílu) , viedli sme ich na pravidelné umývanie a dezinfekciu rúk, keďže nám tu ešte stále pobehuje kovid a v neposlednom rade sme riešili prevenciu - opatrenia, vitamíny a pod. A ako som už spomínala - na záver najlepšie. Venovali sme sa  vareniu a pečeniu. Väčšinu rodičov sme učili variť zdravo ale aj lacno. Veľa rodičov nevie variť zo základných surovín ale – tak ako sa naučili od rodičov – pripravujú stravu z polotovarov. Piekli sme aj koláčiky, robili spoločné aktivity, kde sa stretli aj dve - tri rodiny a piekli sme spolu. Rodičom sme ukázali ako sa dá voľný čas detí využiť efektívne a zároveň zábavne.

Ďalšou oblasťou, ktorej sme sa venovali, bola oblasť rozvoja pracovných zručností – na farme a v komunitnej záhrade. Tu si dospelí cvičili svoje zručnosti v oblasti starostlivosti o rastliny aj zvieratá.

Vidíme pokroky rodín, ktoré si našli svoj systém starostlivosti o svoje rodiny, niektorí si našli zamestnanie, niektorí sa zlepšili v stravovacích návykoch, niektorí sa začali viac zaujímať o vzdelávanie svojich detí a dnes fungujú oveľa lepšie. Dospelí, ale najmä deti, majú oveľa väčšiu šancu zaradiť sa do lepšej časti spoločnosti, získať vyššie vzdelanie, získať prácu, získať vlastné bývanie.  Hoci je už „deň po tom“ a teda jeden projekt skončil, naša práca nekončí. Každý projekt je ďalším krokom k cieľu – vyššej životnej úrovne znevýhodnených (a teda aj rómskych) rodín. Projekt  je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Dúfam, že Vám čaj alebo káva, ktorú ste si k čítaniu spravili chutila a taktiež dúfam, že Vás zaujal aj náš článok. Ak chcete sledovať našu činnosť, sledujte našu facebookovú stránku OZ Margarétka Lovinobaňa, kde nás poteší váš "like".       

 

BLOG – čo priniesol tento rok (pohľad jedného klienta na to, čo robíme)

16.11.2022: Pracoval som u jedného chalupára – pomáhal som s opravou chaty. Všimol som si, že do vedľajšieho domu chodievajú ľudia na aute s nápisom „charita“. Dlhšie som zbieral odvahu, či ich osloviť, ale akosi ma predbehli a prihovorili sa mi. Po príjemnom rozhovore som sa odhodlal požiadať ich o pomoc. „Bývame s partnerkou a dvomi deťmi u svokrovcov a čakáme tretie dieťatk.o. Svokrovci majú malý domček a spolu s nami tam bývajú aj ďalší príbuzní. Nemáme súkromie, svokrovci nás nútia odísť, neviete o nejakom bývaní? Ale moja partnerka je Rómka. Ja nemám prácu, robím len občas na brigádach.“ odhodlal som sa v krátkosti priblížiť moju situáciu. Prívetiví pracovníci nás spolu s partnerkou pozvali na návštevu do Centra pomoci aby sme im viac porozprávali o našom probléme. Pracovníci nás vypočuli a predstavili nám niekoľko možností ako postupovať. Pomohli nám s hľadaním prenájmu, s nájdením práce, s vyriešením našich finančných ťažkostí (dlhov a exekúcií), vysvetlili mi rozdiely v brigádach a riadnym zamestnaním aj nevýhody práce „na čierno“. O našu situáciu sa stále zaujímali a ponúkli nám aj ďalšiu pomoc – pri návštevách nám vysvetľovali a ukazovali, ako s deťmi  môžeme tráviť čas tak, aby sa deti niečo naučili. Dali nám veľa odporúčaní ako sa môžeme lepšie starať o náš príbytok. Naučili nás, ako lepšie hospodáriť s peniazmi, ktoré máme. Ak mám porovnať život teraz a život pred rokom – máme sa oveľa lepšie. Bývame v prenajatom domčeku, mám prácu a hoci sme polorómska rodina, som hrdý na to, že aj vďaka pomoci týchto ľudí, nie sme o nič iní ako väčšina nerómskych rodín.  

Ako pokračujeme..              

 
V projekte Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov pokračujeme aktivitami na rozvoj pracovných zručností a rozvoj sociálnych kompetencií - najmä rodičovských - a to v oblasti hygieny, výchovy, stravovania. Po 12 mesiacoch realizácie projektu môžeme sledovať viditeľné zlepšenie najmä v oblasti stravovania rodín, keďže veľa matiek nevie variť a na prípravu stravy používajú polotovary, ktoré sú nielen drahšie ale aj menej zdravé. Viditeľné výsledky zaznamenávame aj v oblasti pracovných zručností. Vďaka zapájaniu sa cieľových skupín do pracovných aktivít, si niektorí účastníci našli bridágu, kde svoje zručnosti využili. Keďže projekt považujeme za zvlášť prínosný, väčšina aktivít bude prebiehať aj naďalej. Zábery z aktivít si môžete pozriet v priloženej videospráve Projekt  je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
 

Pokračujeme aj lete..

24.7.2022 V realizácii projektu pokračujeme v rodinách rozvojom rodičovských kompetencií. Mamičky učíme ako pripravovať zdravú a vyváženú stravu, starať sa o domácnosť, dodržiavať hygienické návyky, pomáhame im pri výchove detí. Vďaka takémuto mentoringu dostávajú deti v rodinách zdravšiu stravu, keďže často sa stáva, že matky s dobrým úmyslom dávajú na raňajky deťom keksy alebo na obed pripravujú jedlá z polotovarov. Okrem rodičovských kompetencií rozvíjame u našich klientov pracovné zručnosti - najmä v záhrade a na farme, kde sa zapájajú do všetkých činností - polievanie, kosenie, starostlivosť o záhony, starostlivosť o zvieratá. Projekt  je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

 

Obyvatelia zo znevýhonených lokalít získavajú pracovné zručnosti aj rodičovské kompetencie

 
29.4.2022: Aj počas jarných a letných mesiacov prebiehajú aktivity na zvyšovanie zručností osôb zo znevýhodnených skupín obyvateľov. Pracovníci pomáhajú matkám zorientovať sa v rodičovských povinnostiach aj starostlivosti o rodinu a domácnosť. V komunitnej záhrade a na farme sa muži aj ženy učia starostlivosti o zvieratá a výsadbu. Tieto zručnosti im môžu pomôcť v budúcnosti získať zamestnanie alebo brigádu Projekt  je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
 

 

Jar prináša nové možnosti.. 

13.3.2022: Od novembra 2021 realizujeme projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov." podporený z programu ACF. Matky sa učia variť zdravé a chutné jedlá s ohľadom na šetrenie rodinného rozpočtu. Na kurze finančnej gramotnosti sa účastníci naučia ako hospodáriť s vlastnými financiami, ako predchádzať zadlženiu ale tiež čo ak je už človek zadlžený. Prebieha práca aj v stolárskej dielni, kde sa vyhotovujú vyvýšené záhony. Príchodom jari čoraz viac aktivít presúvame do záhrady, kde vo vyvýšených záhonochp estujeme rôzne úžitkové rastliny. Z nich budeme pripravovať rôzne jedá pri ďalších aktvitách.  Náš projekt sa zameriava na posilnenie postavenia rómskych komunít prostredníctvom zvyšovania rodičovských kompetencií a pracovných zručností. Rozvoj rodičovských kompetencií sa zameriava na oblasť všeobecného rozvoja detí, správne hygienické a stravovacie návyky, pomoc pri vzdelávaní. Rozvoj pracovných zručností sa zameriava na práce v komunitnej záhrade, farme a stolárskej dielni. Cieľom projektu je zvýšenie životnej úrovne a zvýšenie šancí na uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce. Projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov" je podporený Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

 

 

Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov.

 

 

20.12.2021: Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov, ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou. Náš projekt sa zameriava na posilnenie postavenia rómskych komunít prostredníctvom zvyšovania rodičovských kompetencií a pracovných zručností. Rozvoj rodičovských kompetencií sa zameriava na oblasť všeobecného rozvoja detí, správne hygienické a stravovacie návyky, pomoc pri vzdelávaní. Rozvoj pracovných zručností sa zameriava na práce v komunitnej záhrade, farme a stolárskej dielni. Cieľom projektu je zvýšenie životnej úrovne a zvýšenie šancí na uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce. Rozvoj pracovných zručností a návykov v komunitnej záhrade - realizácia pravidelných aktivít na minifarme Mašková - starostlivosť o areál, rastliny, zvieratá, práca na výrobe záhonov, záhradných doplnkov, kotercov pre zvieratá, oplotení a podobne. Rozvoj rodičovských komtepencií - tzv omama - realizácia aktivít ako vedenie matiek k správnej komunikácii s deťmi, ukážky a vedenie aktivít na všeobecný rozvoj detí a pomoci pri príprave na vyučovanie, vedenie k správnymi hygienickým návykom, stravovacím návykom vrátane prípravy stravy. Význam projektových aktivít pre cieľové skupiny spočíva v získaní zručností, ktoré sú základom pre ich ďalší rozvoj, uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce. Rozvoj rodičovských kompetencií má veľký význam pre budúcnosť detí, ich vzdelávanie a uplatnenie sa v spoločnosti. Do projektu plánujeme zapojiť taký počet osôb, ktorý umožní individuálnu prácu s cieľovou skupinou a dosiahnutie primeraného efektu aktivít. Získané zručnosti vo všetkých oblastiach, na ktoré sa projekt zameriava, vytvárajú predpoklad na trvalé zlepšenie životných podmienok.

Trvanie projektu: 11/2021-10/2022