Ako pokračujeme..              

 
V projekte Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov pokračujeme aktivitami na rozvoj pracovných zručností a rozvoj sociálnych kompetencií - najmä rodičovských - a to v oblasti hygieny, výchovy, stravovania. Po 12 mesiacoch realizácie projektu môžeme sledovať viditeľné zlepšenie najmä v oblasti stravovania rodín, keďže veľa matiek nevie variť a na prípravu stravy používajú polotovary, ktoré sú nielen drahšie ale aj menej zdravé. Viditeľné výsledky zaznamenávame aj v oblasti pracovných zručností. Vďaka zapájaniu sa cieľových skupín do pracovných aktivít, si niektorí účastníci našli bridágu, kde svoje zručnosti využili. Keďže projekt považujeme za zvlášť prínosný, väčšina aktivít bude prebiehať aj naďalej. Zábery z aktivít si môžete pozriet v priloženej videospráve. Projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov" je podporený Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
 

24.7.2022 V realizácii projektu pokračujeme v rodinách rozvojom rodičovských kompetencií. Mamičky učíme ako pripravovať zdravú a vyváženú stravu, starať sa o domácnosť, dodržiavať hygienické návyky, pomáhame im pri výchove detí. Vďaka takémuto mentoringu dostávajú deti v rodinách zdravšiu stravu, keďže často sa stáva, že matky s dobrým úmyslom dávajú na raňajky deťom keksy alebo na obed pripravujú jedlá z polotovarov. Okrem rodičovských kompetencií rozvíjame u našich klientov pracovné zručnosti - najmä v záhrade a na farme, kde sa zapájajú do všetkých činností - polievanie, kosenie, starostlivosť o záhony, starostlivosť o zvieratá.  Projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov" je podporený Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Projekt ACF

 

Obyvatelia zo znevýhonených lokalít získavajú pracovné zručnosti aj rodičovské kompetencie

 
29.4.2022: Aj počas jarných a letných mesiacov prebiehajú aktivity na zvyšovanie zručností osôb zo znevýhodnených skupín obyvateľov. Pracovníci pomáhajú matkám zorientovať sa v rodičovských povinnostiach aj starostlivosti o rodinu a domácnosť. V komunitnej záhrade a na farme sa muži aj ženy učia starostlivosti o zvieratá a výsadbu. Tieto zručnosti im môžu pomôcť v budúcnosti získať zamestnanie alebo brigádu. Projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov" je podporený Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
 
 

Aktivity prebiehajú aj zime

13.3.2022: Od novembra 2021 realizujeme projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov." podporený z programu ACF. Matky sa učia variť zdravé a chutné jedlá s ohľadom na šetrenie rodinného rozpočtu. Na kurze finančnej gramotnosti sa účastníci naučia ako hospodáriť s vlastnými financiami, ako predchádzať zadlženiu ale tiež čo ak je už človek zadlžený. Prebieha práca aj v stolárskej dielni, kde sa vyhotovujú vyvýšené záhony do komunitnej záhrady.

Náš projekt sa zameriava na posilnenie postavenia rómskych komunít prostredníctvom zvyšovania rodičovských kompetencií a pracovných zručností. Rozvoj rodičovských kompetencií sa zameriava na oblasť všeobecného rozvoja detí, správne hygienické a stravovacie návyky, pomoc pri vzdelávaní. Rozvoj pracovných zručností sa zameriava na práce v komunitnej záhrade, farme a stolárskej dielni. 

Cieľom projektu je zvýšenie životnej úrovne a zvýšenie šancí na uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce.

Projekt "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov" je podporený Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
 

 

Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov.

 

 

20.12.2021: Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov, ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Náš projekt sa zameriava na posilnenie postavenia rómskych komunít prostredníctvom zvyšovania rodičovských kompetencií a pracovných zručností. Rozvoj rodičovských kompetencií sa zameriava na oblasť všeobecného rozvoja detí, správne hygienické a stravovacie návyky, pomoc pri vzdelávaní. Rozvoj pracovných zručností sa zameriava na práce v komunitnej záhrade, farme a stolárskej dielni. 

Cieľom projektu je zvýšenie životnej úrovne a zvýšenie šancí na uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce.

Rozvoj pracovných zručností a návykov v komunitnej záhrade - realizácia pravidelných aktivít na minifarme Mašková - starostlivosť o areál, rastliny, zvieratá, práca na výrobe záhonov, záhradných doplnkov, kotercov pre zvieratá, oplotení a podobne

Rozvoj rodičovských komtepencií - tzv omama - realizácia aktivít ako vedenie matiek k správnej komunikácii s deťmi, ukážky a vedenie aktivít na všeobecný rozvoj detí a pomoci pri príprave na vyučovanie, vedenie k správnymi hygienickým návykom, stravovacím návykom vrátane prípravy stravy.

Význam projektových aktivít pre cieľové skupiny spočíva v získaní zručností, ktoré sú základom pre ich ďalší rozvoj, uplatnenie sa v spoločnosti a na trhu práce. Rozvoj rodičovských kompetencií má veľký význam pre budúcnosť detí, ich vzdelávanie a uplatnenie sa v spoločnosti. Do projektu plánujeme zapojiť taký počet osôb, ktorý umožní individuálnu prácu s cieľovou skupinou a dosiahnutie primeraného efektu aktivít. Získané zručnosti vo všetkých oblastiach, na ktoré sa projekt zameriava, vytvárajú predpoklad na trvalé zlepšenie životných podmienok.

Trvanie projektu: 11/2021-10/2022