O nás

Občianske združenie OZ Margarétka Lovinobaňa bolo založené v roku 2006 s pôvodným názvom Máriine deti - spoločnosť pre duchovný rozvoj obce a cieľom zabezpečiť vhodnú mimoškolskú činnosť a voľnočasové akvity pre deti a mládež v Lovinobani. Činnosť občianskeho združenia sa zameriavala najmä na organizovanie detského speváckeho zboru a detského divadelného krúžku.
 
V roku 2015 občianske združenie zmenilo názov na "OZ Margarétka Lovinobaňa" a k svojim cieľom pridalo ďalšie, napríklad zabezpečenie záujmovej činnosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (zdravotne postihnutí, seniori), sociálnu pomoc, aktivity na podporu zamestnanosti, podpora integrácie znevýhodnených skupín obyvateľstva, zriaďovanie chránených pracovísk.
 
V roku 2018 sme v spolupráci s obcou Lovinobaňa zriadili voľnočasové centrum Klub Margarétka, kde realizujeme aktivity pre deti, mládež a dospelých, ľudí zo znevýhodneného prostredia, nezamestnaných, viacpočetné rodiny - a to najmä aktivity na rozvoj zručností, vzdelávacie, hudobné, športové a ďalšie voľnočasové aktivity. 
 
 

Bc. Margaréta Žigová
riaditeľka OZ Margarétka Lovinobaňa