O nás

Občianske združenie OZ Margarétka Lovinobaňa bolo založené v roku 2006 s pôvodným názvom Máriine deti - spoločnosť pre duchovný rozvoj obce a cieľom zabezpečiť vhodnú mimoškolskú činnosť a voľnočasové akvity pre deti a mládež v Lovinobani. Činnosť občianskeho združenia sa zameriavala najmä na organizovanie detského speváckeho zboru a detského divadelného krúžku.
 
V súčastnosti občianske združenie zmenilo názov na "OZ Margarétka Lovinobaňa" a k svojim cieľom pridalo ďalšie, napríklad zabezpečenie záujmovej činnosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (zdravotne postihnutí, seniori), sociálnu pomoc, aktivity na podporu zamestnanosti, podpora integrácie znevýhodnených skupín obyvateľstva, zriaďovanie chránených pracovísk.
 
 

Anna Babiaková
riaditeľka OZ Margarétka Lovinobaňa