Rozvoj pracovných a sociálnych zručností - projekt ACF

20.12.2021 07:09
V novemberi 2021 sme začali s realizáciou projektu "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov", ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
V rámci projektu prebiehajú aktivity v stolárskej dielni, na farme a v záhrade zamerané na rozvoj pracovných zručností a návykov. Ďalšou aktivitou je rozvoj rodičovských zručností v oblastiach stravovanie, vzdelávanie, hygiena, voľný čas.
 
 

 

Späť