Kontakt

 

Riaditeľka: 

Mgr. Margaréta Žigová

Tel.: 0907857593 

e-mail: margareta.zigova@gmail.com

IČO: 42004446

 
Sociálny úsek: 
Mgr. Stela Dávidová
Tel: 0944 465 543