Archív článkov

Centrum pre odídencov v Lučenci

30.03.2022 20:04
V Lučenci pripravujeme priestory pre Centrum pre odídencov z Ukrajiny. Vďaka dobrovoľníkom dostáva centrum kontúry. Do aktivít sa zapájajú aj samotní odídenci.  Pripravujeme tiež kurzy Slovenčiny a záujmové aktivity. 

Pomoc Ukrajine

21.03.2022 19:56
    Do nášho regiónu prichádza čoraz viac ľudí z Ukrajiny. V spolupráci so samosprávami a s neziskovou organizáciou Vaša charita, n.o. realizujeme materiálnu zbierku, ktorú je možné priniesť do Klubu Margarétka každý piatok od 17:00 do 20:00 hod. Najčastejšie potreby sú: potraviny -...

Podpora klubovej činnosti neorganizovanej mládeže v Lovinobani

12.01.2022 10:08
Cieľom projektu bolo rozšíriť voľnočasovú infraštruktúru a rozšíriť možnosti trávenia voľného času mládeže zo znevýhodneného prostredia v Lovinobani, predchádzať sociálno-patologickým javom, zvýšiť sociálne kompetencie cieľových skupín vrátane finančnej gramotnosti. V rámci projektu je zabezpečená...

Rozvoj pracovných a sociálnych zručností - projekt ACF

20.12.2021 07:09
V novemberi 2021 sme začali s realizáciou projektu "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov", ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie....