Podpora klubovej činnosti neorganizovanej mládeže v Lovinobani

Centrum pre odídencov v Lučenci

30.03.2022 20:04
V Lučenci pripravujeme priestory pre Centrum pre odídencov z Ukrajiny. Vďaka dobrovoľníkom dostáva centrum kontúry. Do aktivít sa zapájajú aj samotní odídenci.  Pripravujeme tiež kurzy Slovenčiny a záujmové aktivity. 

Pomoc Ukrajine

21.03.2022 19:56
    Do nášho regiónu prichádza čoraz viac ľudí z Ukrajiny. V spolupráci so samosprávami a s neziskovou organizáciou Vaša charita, n.o. realizujeme materiálnu zbierku, ktorú je možné priniesť do Klubu Margarétka každý piatok od 17:00 do 20:00 hod. Najčastejšie potreby sú: potraviny -...

Podpora klubovej činnosti neorganizovanej mládeže v Lovinobani

12.01.2022 10:08
Cieľom projektu bolo rozšíriť voľnočasovú infraštruktúru a rozšíriť možnosti trávenia voľného času mládeže zo znevýhodneného prostredia v Lovinobani, predchádzať sociálno-patologickým javom, zvýšiť sociálne kompetencie cieľových skupín vrátane finančnej gramotnosti. V rámci projektu je zabezpečená...

Rozvoj pracovných a sociálnych zručností - projekt ACF

20.12.2021 07:09
V novemberi 2021 sme začali s realizáciou projektu "Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov", ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie....

Aký bol rok 2021

 

Hoci aj tento rok bol poznačený epidémiou, naša činnosť prebiehala v rámci možností individuálnou formou počas trvania obmedzení a spoločné stretnutia sme si vychutnali najmä počas letných mesiacov. Počas roka 2021 sme realizovali projekty zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a na predchádzanie krízových situácií v rodinách zo znevýhodneného. Zamerivali sme sa na rozvoj rodičovských zručností - najmä v oblasti výchovy detí a podpory ich zdravého vývoja, rozvoj zručností, vedomostí, schopností. Aktivity sme realizovali najmä vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

  

17.5.2020 Koronakríza zasiahla aj do našej činnosti. Museli sme prerušiť aktivity pre deti. Rodiny, ktoré následkom straty zamestnania, brigád alebo dlhodobej OČR prišli o časť príjmov, dostávajú potravinovú pomoc. Tento projekt sa realizuje vďaka Fondu pomoci Nadácie Orange. 

28.2.2020 Po úspešnej realizácii projektu "Predchádzanie krízových situácií v rodinách" pokračujeme v niektorých aktivitách - najmä šporotvých a vzdelávacích. V Klube Margarétka prebieha počas pracovných dní doučovanie detí - žiakov 1.stupňa ZŠ a v závere týždňa voľnočasové aktivity - tvorivé, hudobné. Aktivity sú určené pre deti vo veku 3 až 12 rokov. 

 

21.8.2019 V roku 2019 realizujeme projekt "Predchádzanie krízových situácií v rodinách" zameraný na zmysluplné využívanie voľného času, podporu vzdelávania a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Pre deti vo veku 4-18 rokov sú pripravené rôzne aktivity - tvorivé, hudobné, športové ale aj zábavné. Staršie a deti a dospelí si osvojujú princípy finančného plánovania. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.  

 

Navštívte nás na Facebooku 

"OZ Margarétka Lovinobaňa"

www.facebook.com/ozmargaretkalovinobana/?ref=bookmarks

kde nájdete pravidelné informácie o našej činnosti. 

CHRÁŇME PRÍRODU - CHRÁŇME SEBA

 
Pod týmto názvom realizujeme kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o odpadoch, škodlivosti spaľovania odpadov a legislatívnych predpisov, ktoré upravujú nakladanie s odpadmi. 

Či už prechádzame ulicami našej obce na jeseň, v zime, či skorú jar, vždy môžme cítiť a vidieť neprívetivé kúdoly štipľavého dymu, ktoré sa valia z komínov našich domov alebo z našich záhrad. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo ten štipľavý dráždivý dym obsahuje a čo nám môže spôsobovať? Ak spaľujete plast, gumu, zbytky nábytku, oblečenie či odpadový motorový olej,  uvedomte si, že zabíjate nielen seba, ale aj svojich susedov, svoje deti, svojich vnukov. 

Anketa

Ktorým oblastiam by sme sa mali najviac venovať?

Celkový počet hlasov: 480

 

"Viete prečo má človek srdce? Aby mala kde bývať dobrota a láska"

(Matka Tereza)

"Naša veľkosť sa meria podľa toho, ako vieme žiť pre druhých"

"Všetko raz bude zabudnuté.. tvoje tituly pred menom, za menom.. Jediné, čo môžeš po sebe zanechať, je láska a dobré skutky."

"Nemusíme robiť veľké veci. Stačí, keď budeme robiť malé veci s veľkou láskou." (Matka Tereza)

"Bohatý si tým, čo máš v srdci, nie tým, čo vlastníš." (M.Hrabica)

Telo sa lieči pohybom, myseľ sa lieči smiechom a duša sa lieči radosťou. 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt láska priateľstvo