BLOG – čo priniesol tento rok (pohľad jedného klienta na to, čo robíme)

Pracoval som u jedného chalupára – pomáhal som s opravou chaty. Všimol som si, že do vedľajšieho domu chodievajú ľudia na aute s nápisom „charita“. Dlhšie som zbieral odvahu, či ich osloviť, ale akosi ma predbehli a prihovorili sa mi. Po príjemnom rozhovore som sa odhodlal požiadať ich o pomoc. „Bývame s partnerkou a dvomi deťmi u svokrovcov a čakáme tretie dieťatko. Svokrovci majú malý domček a spolu s nami tam bývajú aj ďalší príbuzní. Nemáme súkromie, svokrovci nás nútia odísť, neviete o nejakom bývaní? Ale moja partnerka je Rómka. Ja nemám prácu, robím len občas na brigádach.“ odhodlal som sa v krátkosti priblížiť moju situáciu. Prívetiví pracovníci nás spolu s partnerkou pozvali na návštevu do Centra pomoci aby sme im viac porozprávali o našom probléme. Pracovníci nás vypočuli a predstavili nám niekoľko možností ako postupovať. Pomohli nám s hľadaním prenájmu, s nájdením práce, s vyriešením našich finančných ťažkostí (dlhov a exekúcií), vysvetlili mi rozdiely v brigádach a riadnym zamestnaním aj nevýhody práce „na čierno“. O našu situáciu sa stále zaujímali a ponúkli nám aj ďalšiu pomoc – pri návštevách nám vysvetľovali a ukazovali, ako s deťmi  môžeme tráviť čas tak, aby sa deti niečo naučili. Dali nám veľa odporúčaní ako sa môžeme lepšie starať o náš príbytok. Naučili nás, ako lepšie hospodáriť s peniazmi, ktoré máme. Ak mám porovnať život teraz a život pred rokom – máme sa oveľa lepšie. Bývame v prenajatom domčeku, mám prácu a hoci sme polorómska rodina, som hrdý na to, že aj vďaka pomoci týchto ľudí, nie sme o nič iní ako väčšina nerómskych rodín.  

 

Ako pokračujeme v projekte na rozvoj zručností              

 
V projekte Pracovné zručnosti a sociálne kompetencie pre zvýšenie životnej úrovne Rómov pokračujeme aktivitami na rozvoj pracovných zručností a rozvoj sociálnych kompetencií - najmä rodičovských - a to v oblasti hygieny, výchovy, stravovania. Po 12 mesiacoch realizácie projektu môžeme sledovať viditeľné zlepšenie najmä v oblasti stravovania rodín, keďže veľa matiek nevie variť a na prípravu stravy používajú polotovary, ktoré sú nielen drahšie ale aj menej zdravé. Viditeľné výsledky zaznamenávame aj v oblasti pracovných zručností. Vďaka zapájaniu sa cieľových skupín do pracovných aktivít, si niektorí účastníci našli bridágu, kde svoje zručnosti využili. Keďže projekt považujeme za zvlášť prínosný, väčšina aktivít bude prebiehať aj naďalej. Zábery z aktivít si môžete pozriet v priloženej videospráve Projekt  je podporený z Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
 
 

Krok za krokom k zamestnaniu

6.6.2022: Naša organizácia začala v júni 2022 s realizáciou projektu Krok za krokom k zamestnaniu, ITMS2014+: 312081BVZ5. V rámci projektu pracovníci aktívne vyhľadávajú osoby, ktoré sú neaktívne na trhu práce a pomáhajú im krok po kroku umiestniť sa na trh práce. Sú to najmä aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností, osvetová činnosť, vzdelávacie aktivity zamerané na zmysel zamestnania, povinnosti a práva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahohov. Ďalej sú realizované aktivity ako pomoc pri evidencii uchádzačov o zamestnanie, pomoc pri hľadaní práce alebo brigády, mentrovanie pri získaní zamestnania a pomoc pri udržaní zamestania. Projekt je realizovaný v období od 1.6.2022 do 30.11.2023. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií na  www.ludskezdroje.gov.sk a www.employment.gov.sk. Výška podpory predstavuje 108306,00 eur. 

Aký bol rok 2021

 

Hoci aj tento rok bol poznačený epidémiou, naša činnosť prebiehala v rámci možností individuálnou formou počas trvania obmedzení a spoločné stretnutia sme si vychutnali najmä počas letných mesiacov. Počas roka 2021 sme realizovali projekty zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a na predchádzanie krízových situácií v rodinách zo znevýhodneného. Zamerivali sme sa na rozvoj rodičovských zručností - najmä v oblasti výchovy detí a podpory ich zdravého vývoja, rozvoj zručností, vedomostí, schopností. Aktivity sme realizovali najmä vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

  

17.5.2020 Koronakríza zasiahla aj do našej činnosti. Museli sme prerušiť aktivity pre deti. Rodiny, ktoré následkom straty zamestnania, brigád alebo dlhodobej OČR prišli o časť príjmov, dostávajú potravinovú pomoc. Tento projekt sa realizuje vďaka Fondu pomoci Nadácie Orange. 

28.2.2020 Po úspešnej realizácii projektu "Predchádzanie krízových situácií v rodinách" pokračujeme v niektorých aktivitách - najmä šporotvých a vzdelávacích. V Klube Margarétka prebieha počas pracovných dní doučovanie detí - žiakov 1.stupňa ZŠ a v závere týždňa voľnočasové aktivity - tvorivé, hudobné. Aktivity sú určené pre deti vo veku 3 až 12 rokov. 

 

21.8.2019 V roku 2019 realizujeme projekt "Predchádzanie krízových situácií v rodinách" zameraný na zmysluplné využívanie voľného času, podporu vzdelávania a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Pre deti vo veku 4-18 rokov sú pripravené rôzne aktivity - tvorivé, hudobné, športové ale aj zábavné. Staršie a deti a dospelí si osvojujú princípy finančného plánovania. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.  

 

Navštívte nás na Facebooku 

"OZ Margarétka Lovinobaňa"

www.facebook.com/ozmargaretkalovinobana/?ref=bookmarks

kde nájdete pravidelné informácie o našej činnosti. 

CHRÁŇME PRÍRODU - CHRÁŇME SEBA

 
Pod týmto názvom realizujeme kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o odpadoch, škodlivosti spaľovania odpadov a legislatívnych predpisov, ktoré upravujú nakladanie s odpadmi. 

Či už prechádzame ulicami našej obce na jeseň, v zime, či skorú jar, vždy môžme cítiť a vidieť neprívetivé kúdoly štipľavého dymu, ktoré sa valia z komínov našich domov alebo z našich záhrad. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo ten štipľavý dráždivý dym obsahuje a čo nám môže spôsobovať? Ak spaľujete plast, gumu, zbytky nábytku, oblečenie či odpadový motorový olej,  uvedomte si, že zabíjate nielen seba, ale aj svojich susedov, svoje deti, svojich vnukov. 

Podporujú nás:

Obec Lovinobaňa

  

"Hľadaj ducha lásky, ako plameň, čo preskakuje od srdca k srdcu." (Phil Bosmans)

"Milovali sme a nech to za nás svedčí,všetko, čo po nás ľuďom ostane." (Milan Rúfus)

Treba sa dívať srdcom, nielen očami. Fyzické zmysly vidia len po určitú hranicu, ale to, čo je za ňou, možno vnímať len srdcom. Zrazu budeme svet vidieť úplne nových farbách.
Miroslav Saniga

Nie je bohatý ten,kto veľa má, ale ten, kto veľa dáva.
Erich Fromm

Ak dávaš, 
nemysli, 
či sa to vráti.
Tvoj život bohatý je, 
ak srdce láska a pokora šatí...