Podpora klubovej činnosti neorganizovanej mládeže v Lovinobani

Podpora klubovej činnosti neorganizovanej mládeže v Lovinobani

12.01.2022 10:08
Cieľom projektu bolo rozšíriť voľnočasovú infraštruktúru a rozšíriť možnosti trávenia voľného času mládeže zo znevýhodneného prostredia v Lovinobani,predchádzať sociálno-patologickým javom, zvýšiť sociálne kompetencie cieľových skupín, zvýšiť finančnú gramotnosť. V rámci projektu bola...

17.5.2020 Koronakríza zasiahla aj do našej činnosti. Museli sme prerušiť aktivity pre deti. Rodiny, ktoré následkom straty zamestnania, brigád alebo dlhodobej OČR prišli o časť príjmov, dostávajú potravinovú pomoc. Tento projekt sa realizuje vďaka Fondu pomoci Nadácie Orange. 

28.2.2020 Po úspešnej realizácii projektu "Predchádzanie krízových situácií v rodinách" pokračujeme v niektorých aktivitách - najmä šporotvých a vzdelávacích. V Klube Margarétka prebieha počas pracovných dní doučovanie detí - žiakov 1.stupňa ZŠ a v závere týždňa voľnočasové aktivity - tvorivé, hudobné. 

 

21.8.2019 V roku 2019 realizujeme projekt "Predchádzanie krízových situácií v rodinách" zameraný na zmysluplné využívanie voľného času, podporu vzdelávania a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Pre deti vo veku 4-18 rokov sú pripravené rôzne aktivity - tvorivé, hudobné, športové ale aj zábavné. Staršie a deti a dospelí si osvojujú princípy finančného plánovania. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.  

 

Navštívte nás na Facebooku 

"OZ Margarétka Lovinobaňa"

www.facebook.com/ozmargaretkalovinobana/?ref=bookmarks

kde nájdete pravidelné informácie o našej činnosti. 

CHRÁŇME PRÍRODU - CHRÁŇME SEBA

 
Pod týmto názvom realizujeme kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o odpadoch, škodlivosti spaľovania odpadov a legislatívnych predpisov, ktoré upravujú nakladanie s odpadmi. 

Či už prechádzame ulicami našej obce na jeseň, v zime, či skorú jar, vždy môžme cítiť a vidieť neprívetivé kúdoly štipľavého dymu, ktoré sa valia z komínov našich domov alebo z našich záhrad. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo ten štipľavý dráždivý dym obsahuje a čo nám môže spôsobovať? Ak spaľujete plast, gumu, zbytky nábytku, oblečenie či odpadový motorový olej,  uvedomte si, že zabíjate nielen seba, ale aj svojich susedov, svoje deti, svojich vnukov. 

Anketa

Ktorým oblastiam by sme sa mali najviac venovať?

Celkový počet hlasov: 351

 

"Viete prečo má človek srdce? Aby mala kde bývať dobrota a láska"

(Matka Tereza)

"Naša veľkosť sa meria podľa toho, ako vieme žiť pre druhých"

"Všetko raz bude zabudnuté.. tvoje tituly pred menom, za menom.. Jediné, čo môžeš po sebe zanechať, je láska a dobré skutky."

"Nemusíme robiť veľké veci. Stačí, keď budeme robiť malé veci s veľkou láskou." (Matka Tereza)

"Bohatý si tým, čo máš v srdci, nie tým, čo vlastníš." (M.Hrabica)

Telo sa lieči pohybom, myseľ sa lieči smiechom a duša sa lieči radosťou. 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt láska priateľstvo